NSK W1000B-8P-C5Z4 沈阳nsk丝杠   产品参数

NSK W1000B-8P-C5Z4 沈阳nsk丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W1000B-8P-C5Z4 沈阳nsk丝杠此型号部分数据来源于NSK W5009CUG-49Z-C3Z10BB NSK丝杠直发