Products

关于IKO 冲压外圈型滚针轴承
IKO 冲压外圈型滚针轴承冲压外圈型滚针轴承采用特殊薄钢板经精密冲压加工并浸碳淬火后的冲压形外圈,故其是滚针轴承中断面高度最小、轻量且额定负载大的轴承。此款轴承有附带保持架的和满滚子的两种,可根据轴承的工作条件进行选择。附带保持架的结构由于保持架和推力环精确导向针状滚子,适宜于高速旋转。而满滚子结构适宜于重负荷低速旋转。与轴孔的安装采用压入固定方式,故无须轴向固定。用途广泛,最适合于讲究经济性的批量生产产品。

IKO_BA,IKO_TA,IKO_TLA,IKO_TLAM,IKO_YT,IKO_YTL,IKO_BHA,IKO_BHAM,IKO_YB,IKO_YBH

IKO冲压外圈型滚针轴承、通用滚针与保持架组件、连杆用滚针与保持架组件、车削型滚针轴承、C-Lube车削型滚针轴承、、附带分离型保持架滚针轴承、滚子轴承、推力轴承、复合型滚针轴承、内圈、凸轮从动轴承、滚子从动轴承、交叉滚子轴承、关节轴承、杆端关节轴承、L型杆端关节轴承、旋转喷嘴、滚针轴承用部件. 其中附带保持架的冲压外圈型滚针轴承又可分为标准型、一端密封型、两侧密封型。其中标准型轴承的外圈的刻印侧轴环内径与轴的间隙小,能防止润滑脂泄漏和异物侵入,具备防潮作用。而一端密封型为外圈的一端完全密封,最适合于轴端的轴承部密封用。再者两侧密封型,这款轴承加宽了标准型外圈宽幅,轴环的内侧装配有由加固环与特殊合成橡胶形成的密封垫片,具有防止润滑脂泄露漏和异物侵入的作用。 IKO冲压外圈型滚针轴承分为附带保持架的冲压外圈型滚针轴承及润滑脂固定满滚子冲压外圈型滚针轴承。

型号 尺寸
标准型 一端密封型 Fw D C
TA810Z TAM810 8 15 10
TA815Z TAM815 8 15 15
TA820Z TAM820 8 15 20
TA912Z TAM912 9 16 12
TA916Z TAM916 9 16 16
TA1010Z TAM1010 10 17 10
TA1012Z TAM1012 10 17 12
TA1015Z TAM1015 10 17 15
TA1020Z TAM1020 10 17 20
TA1212Z TAM1212 12 19 12
TA1215Z TAM1215 12 19 15
TA1220Z TAM1220 12 19 20
TA1225Z TAM1225 12 19 25
TA1416Z TAM1416 14 22 16
TA1420Z TAM1420 14 22 20
TA1510Z TAM1510 15 22 10
TA1512Z TAM1512 15 22 12
TA1515Z TAM1515 15 22 15
TA1520Z TAM1520 15 22 20
TA1525Z TAM1525 15 22 25
TA1616Z TAM1616 16 24 16
TA1620Z TAM1620 16 24 20
TA1715Z TAM1715 17 24 15
TA1720Z TAM1720 17 24 20
TA1725Z TAM1725 17 24 25
TA1813Z TAM1813 18 25 13
TA1815Z TAM1815 18 25 15
TA1817Z TAM1817 18 25 17
TA1819Z TAM1819 18 25 19
TA1820Z TAM1820 18 25 20
TA1825Z TAM1825 18 25 25
TA1916Z TAM1916 19 27 16
TA1920Z TAM1920 19 27 20
TA2015Z TAM2015 20 27 15
TA2020Z TAM2020 20 27 20
TA2025Z TAM2025 20 27 25
TA2030Z TAM2030 20 27 30
TA202820Z TAM202820 20 28 20
TA2116Z TAM2116 21 29 16
TA2120Z TAM2120 21 29 20
TA2210Z TAM2210 22 29 10
TA2215Z TAM2215 22 29 15
TA2220Z TAM2220 22 29 20
TA2225Z TAM2225 22 29 25
TA2230Z TAM2230 22 29 30
TA223016Z TAM223016 22 30 16
TA223020Z TAM223020 22 30 20
TA2420Z TAM2420 24 31 20
TA2428Z TAM2428 24 31 28
TA243216Z TAM243216 24 32 16
TA243220Z TAM243220 24 32 20
TA2510Z TAM2510 25 33 10
TA2515Z TAM2515 25 33 15
TA2520Z TAM2520 25 33 20
TA2525Z TAM2525 25 33 25
TA2530Z TAM2530 25 33 30
TA2616Z TAM2616 26 34 16
TA2620Z TAM2620 26 34 20
TA2820Z TAM2820 28 37 20
TA2830Z TAM2830 28 37 30
TA2920Z TAM2920 29 38 20
TA2930Z TAM2930 29 38 30
TA3013Z TAM3013 30 40 13
TA3015Z TAM3015 30 40 15
TA3020Z TAM3020 30 40 20
TA3025Z TAM3025 30 40 25
TA3030Z TAM3030 30 40 30
TA3220Z TAM3220 32 42 20
TA3230Z TAM3230 32 42 30
TA3512Z TAM3512 35 45 12
TA3515Z TAM3515 35 45 15
TA3520Z TAM3520 35 45 20
TA3525Z TAM3525 35 45 25
TA3530Z TAM3530 35 45 30
TA3720Z TAM3720 37 47 20
TA3730Z TAM3730 37 47 30
TA3815Z TAM3815 38 48 15
TA3820Z TAM3820 38 48 20
TA3825Z TAM3825 38 48 25
TA3830Z TAM3830 38 48 30
TAW3845Z TAWM3845 38 48 45
TA4015Z TAM4015 40 50 15
TA4020Z TAM4020 40 50 20
TA4025Z TAM4025 40 50 25
TA4030Z TAM4030 40 50 30
TA4040Z TAM4040 40 50 40
TA4520Z TAM4520 45 55 20
TA4525Z TAM4525 45 55 25
TA4530Z TAM4530 45 55 30
TA4540Z TAM4540 45 55 40
TA5012Z TAM5012 50 62 12
TA5015Z TAM5015 50 62 15
TA5020Z TAM5020 50 62 20
TA5025Z TAM5025 50 62 25
TA5030Z TAM5030 50 62 30
TA5040Z TAM5040 50 62 40
TAW5045Z TAWM5045 50 62 45
TA5520Z TAM5520 55 67 20
TA5525Z TAM5525 55 67 25
TA5530Z TAM5530 55 67 30
TA5540Z TAM5540 55 67 40
TAW5545Z TAWM5545 55 67 45
TAW5550Z TAWM5550 55 67 50
TA6025Z TAM6025 60 72 25
TA6030Z TAM6030 60 72 30
TA6040Z TAM6040 60 72 40
TAW6045Z TAWM6045 60 72 45
TAW6050Z TAWM6050 60 72 50
TA6212Z TAM6212 62 74 12
TA6525Z TAM6525 65 77 25
TA6530Z TAM6530 65 77 30
TAW6545Z TAWM6545 65 77 45
TAW6550Z TAWM6550 65 77 50
TA7025Z TAM7025 70 82 25
TA7030Z TAM7030 70 82 30
TA7040Z TAM7040 70 82 40
TAW7050Z TAWM7050 70 82 50


型号 尺寸 
标准型 一端密封型 Fw D C 内圈型号
BA44  6.35 11.112 6.35 
BA45Z BAM45 6.35 11.112 7.92 
BA47Z BAM47 6.35 11.112 11.13 
BA55Z BAM55 7.38 12.7 7.92 
BA56Z BAM56 7.38 12.7 9.52 
BA57Z BAM57 7.38 12.7 11.13 
BA59Z BAM59 7.38 12.7 14.27 
BA65Z BAM65 9.525 14.288 7.92 
BA66Z BAM66 9.525 14.288 9.52 
BA68Z BAM68 9.525 14.288 12.7 
BA69Z BAM69 9.525 14.288 14.27 
BA610Z BAM610 9.525 14.288 15.88 
BA76Z BAM76 11.112 15.875 9.52 
BA77Z BAM77 11.112 15.875 11.13 
BA78Z BAM78 11.112 15.875 12.7 
BA710Z BAM710 11.112 15.875 15.88 
BA85Z BAM85 12.7 17.462 7.92 
BA86Z BAM86 12.7 17.462 9.52 
BA87Z BAM87 12.7 17.462 11.13 
BA88Z BAM88 12.7 17.462 12.7 IRB58
BA810Z BAM810 12.7 17.462 15.88 
BA812Z BAM812 12.7 17.462 19.05 
BA95Z BAM95 14.288 19.05 7.92 
BA96Z BAM96 14.288 19.05 9.52 
BA97Z BAM97 14.288 19.05 11.13 
BA98Z BAM98 14.288 19.05 12.7  IRB68
BA910Z BAM910 14.288 19.05 15.88  -
BA912Z BAM912 14.288 19.05 19.05  IRB612
BA105Z BAM105 15.875 20.638 7.92 
BA107Z BAM107 15.875 20.638 11.13 
BA108Z BAM108 15.875 20.638 12.7  IRB68-1
BA1010Z BAM1010 15.875 20.638 15.88  -
BA1012Z BAM1012 15.875 20.638 19.05  IRB612-1
BA1014Z BAM1014 15.875 20.638 22.22  IRB714
BA1016Z BAM1016 15.875 20.638 25.4  IRB716
BA116Z BAM116 17.462 22.225 9.52  IRB86
BA118Z BAM118 17.462 22.225 12.7 IRB88
BA1110Z BAM1110 17.462 22.225 15.88  -
BA1112Z BAM1112 17.462 22.225 19.05  IRB812
BA126Z BAM126 19.05 25.4 9.52  -
BA128Z BAM128 19.05 25.4 12.7  IRB88-1
BA1210Z BAM1210 19.05 25.4 15.88  IRB810-1
BA1212Z BAM1212 19.05 25.4 19.05  IRB812-1
BA1214Z BAM1214 19.05 25.4 22.22  IRB814-1
BA1216Z BAM1216 19.05 25.4 25.4  IRB816-1
BA136Z BAM136 20.638 26.988 9.52  -
BA138Z BAM138 20.638 26.988 12.7  IRB98
BA1310Z BAM1310 20.638 26.988 15.88  IRB910
BA1312Z BAM1312 20.638 26.988 19.05  IRB912
BA1314Z BAM1314 20.638 26.988 22.22  IRB914
BA1316Z BAM1316 20.638 26.988 25.4  IRB916
BA1320Z BAM1320 20.638 26.988 31.75  IRB920
BA146Z BAM146 22.225 28.575 9.52 IRB106
BA148Z BAM148 22.225 28.575 12.7 IRB108
BA1412Z BAM1412 22.225 28.575 19.05  IRB1012
BA1414z BAM1414 22.225 28.575 22.22  IRB1014
BA1416Z BAM1416 22.225 28.575 25.4  IRB1016
BA1418Z BAM1418 22.225 28.575 28.58  -
BA1422Z BAM1422 22.225 28.575 34.92 IRB1022
BA158Z BAM158 23.812 30.162 12.7  -
BA1510Z BAM1510 23.812 30.163 15.88  IRB1110
BA1516Z BAM1516 23.812 30.164 25.4  IRB1116
BA166Z BAM166 25.4 31.75 9.52 
BA167Z BAM167 25.4 31.75 11.13 
BA168Z BAM168 25.4 31.75 12.7  IRB128
BA1610Z BAM1610 25.4 31.75 15.88 
BA1612Z BAM1612 25.4 33.338 19.05  IRB1212
BA1614Z BAM1614 25.4 33.338 22.22  IRB1214
BA1616Z BAM1616 25.4 34.925 25.4  IRB1216
BA1620Z BAM1620 25.4 34.925 31.75  IRB1220
BA1710Z BAM1710 26.988 33.338 15.88  -
BA1716Z BAM1716 26.988 33.339 25.4  -
BA186Z BAM186 28.575 34.925 9.52 
BA188Z BAM188 28.575 34.925 12.7  IRB148
BA1812Z BAM1812 28.575 34.925 19.05  IRB1412
BA1816Z BAM1816 28.575 34.925 25.4  IRB1416
BA1820Z BAM1820 28.575 34.925 31.75  IRB1420
BA1910Z BAM1910 30.162 38.1 15.88  -
BA1916Z BAM1916 30.162 38.1 25.4  -
BA208Z BAM208 31.75 38.1 12.7  IRB168
BA2010Z BAM2010 31.75 38.1 15.88  IRB1610
BA2012Z BAM2012 31.75 38.1 19.05  IRB1612
BA2016Z BAM2016 31.75 38.1 25.4  IRB1616
BA2020Z BAM2020 31.75 38.1 31.75  IRB1620
BA218Z BAM218 33.338 1 5/8 12.7  IRB168-1
BA2110Z BAM2110 33.338 1 5/8 15.88  IRB1610-1
BA2112Z BAM2112 33.338 1 5/8 19.05  IRB1612-1
BA228Z BAM228 34.925 1 5/8 12.7  IRB188
BA2212Z BAM2212 34.925 1 5/8 19.05  IRB1812
BA2216Z BAM2216 34.925 1 5/8 25.4  IRB1816
BA2220Z BAM2220 34.925 1 5/8 31.75  IRB1820
BA248Z BAM248 38.1 1 7/8 12.7  -
BA2410Z BAM2410 38.1 1 7/8 15.88  IRB2010
BA2412Z BAM2412 38.1 1 7/8 19.05  -
BA2414Z BAM2414 38.1 1 7/8 22.22  IRB2014
BA2416Z BAM2416 38.1 1 7/8 25.4  IRB2016
BA2420Z BAM2420 38.1 1 7/8 31.75  IRB2020
BA268Z BAM268 41.275 50.8 12.7  -
BA2610Z BAM2610 41.275 50.8 15.88  IRB2210
BA2616Z BAM2616 41.275 50.8 25.4 
BA2620Z BAM2620 41.275 50.8 31.75  IRB2220
BA2812Z BAM2812 44.45 53.975 19.05 IRB2412
BA2816Z BAM2816 44.45 53.975 25.4  IRB2416
BA2820Z BAM2820 44.45 53.975 31.75 
BA2824Z BAM2824 44.45 53.975 38.1  IRB2424
BA308Z BAM308 47.625 57.15 12.7  IRB248-1
BA3010Z BAM3010 47.625 57.15 15.88  IRB2410-1
BA3012Z BAM3012 47.625 57.15 19.05  -
BA3016Z BAM3016 47.625 57.15 25.4  -
BA328Z BAM328 50.8 60.325 12.7 
BA3216Z BAM3216 50.8 60.325 25.4  IRB2616
BA3220Z BAM3220 50.8 60.325 31.75 IRB2720
BA3224Z BAM3224 50.8 60.325 38.1  -
BAW3228Z BAWM3228 50.8 60.325 44.45  IRB2628
BA348Z BAM348 53.975 63.5 12.7  
BA3416Z BAM3416 53.975 63.5 25.4  IRB3016
BA3424Z BAM3424 53.975 63.5 38.1  IRB3024
BA3612Z BAM3612 57.15 66.675 19.05 
BA3616Z BAM3616 57.15 66.675 25.4 
BA3620Z BAM3620 57.15 66.675 31.75 
BA3624Z BAM3624 57.15 66.675 38.1 
BA4216Z BAM4216 66.675 76.2 25.4  IRB3616
BA4410Z BAM4410 69.85 79.375 15.88 
BA4412Z BAM4412 69.85 79.375 19.05 
BA4416Z BAM4416 69.85 79.375 25.4  IRB4016
BA4420Z BAM4420 69.85 79.375 31.75  IRB4020


型号 尺寸
Fw D C
标准型 一端密封型   
TLA36 TLAM36 3 6.5 6
TLA48 TLAM48 4 8 8
TLA59 TLAM59 5 9 9
TLA69 TLAM69 6 10 9
TLA79 TLAM79 7 11 9
TLA810 TLAM810 8 12 10
TLA910 TLAM910 9 13 10
TLA912 TLAM912 9 13 12
TLA1010 TLAM1010 10 14 10
TLA1012 TLAM1012 10 14 12
TLA1015 TLAM1015 10 14 15
TLA1210 TLAM1210 12 16 10
TLA1212 TLAM1212 12 18 12
TLA1312 TLAM1312 13 19 12
TLA1412 TLAM1412 14 20 12
TLA1416 TLAM1416 14 20 16
TLA1512 TLAM1512 15 21 12
TLA1516 TLAM1516 15 21 16
TLA1522 TLAM1522 15 21 22
TLA1612 TLAM1612 16 22 12
TLA1616 TLAM1616 16 22 16
TLA1622 TLAM1622 16 22 22
TLA1712 TLAM1712 17 23 12
TLA1812 TLAM1812 18 24 12
TLA1816 TLAM1816 18 24 16
TLA2012 TLAM2012 20 26 12
TLA2016 TLAM2016 20 26 16
TLA2020 TLAM2020 20 26 20
TLA2030 TLAM2030 20 26 30
TLA2212 TLAM2212 22 28 12
TLA2216 TLAM2216 22 28 16
TLA2220 TLAM2220 22 28 20
TLA2512 TLAM2512 25 32 12
TLA2516 TLAM2516 25 32 16
TLA2520 TLAM2520 25 32 20
TLA2526 TLAM2526 25 32 26
TLAW2538 TLAWM2538 25 32 38
TLA2816 TLAM2816 28 35 16
TLA2820 TLAM2820 28 35 20
TLA3012 TLAM3012 30 37 12
TLA3016 TLAM3016 30 37 16
TLA3018 TLAM3018 30 37 18
TLA3020 TLAM3020 30 37 20
TLA3026 TLAM3026 30 37 26
TLAW3038 TLAWM3038 30 37 38
TLA3512 TLAM3512 35 42 12
TLA3516 TLAM3516 35 42 16
TLA3520 TLAM3520 35 42 20
TLA4012 TLAM4012 40 47 12
TLA4016 TLAM4016 40 47 16
TLA4020 TLAM4020 40 47 20
TLA4516 TLAM4516 45 52 16
TLA4520 TLAM4520 45 52 20
TLA5020 TLAM5020 50 58 20
TLA5025 TLAM5025 50 58 25
TLA5520 TLAM5520 55 63 20
TLA5525 TLAM5525 55 63 25


型号 尺寸 
标准型 一端密封型 Fw D C 内圈型号
 BHA57z  BHAM57 7.938 14.288 11.112  -
 BHA68z  BHAM68 9.525 15.875 12.7  -
 BHA78z  BHAM78 11.112 17.462 12.7  -
BHA87Z BHAM87 12.7 19.05 11.13 
 BHA88z  BHAM88 12.7 19.05 12.7 IRB58
BHA810Z BHAM810 12.7 19.05 15.88  -
 BHA812z  BHAM812 12.7 19.05 19.05  -
 BHA98z  BHAM98 14.288 20.638 12.7  IRB68
BHA910Z BHAM910 14.288 20.638 15.88 
BHA912Z BHAM912 14.288 20.638 19.05 IRB612
 BHA108z  BHAM108 15.875 22.225 12.7  IRB68-1
 BHA1010z  BHAM1010 15.875 22.225 15.875  -
BHA1012Z BHAM1012 15.875 22.225 19.05 IRB612-1
 BHA1016z  BHAM1016 15.875 22.225 25.4  IRB716
BHA117Z BHAM117 17.462 23.812 11.13 
BHA118Z BHAM118 17.462 23.812 12.7 IRB88
 BHA1110z  BHAM1110 17.462 23.812 15.875  -
BHA1112Z BHAM1112 17.462 23.812 19.05 IRB812
BHA1212Z BHAM1212 19.05 26.988 19.05 IRB812-1
BHA138Z BHAM138 20.638 28.575 12.7 IRB98
BHA1310Z BHAM1310 20.638 28.575 15.88 IRB910
 BHA1312z  BHAM1312 20.638 28.575 19.05  IRB912
BHA1410Z BHAM1410 22.225 30.162 15.88 
 BHA1412z  BHAM1412 22.225 30.162 19.05  IRB1012
 BHA1416z  BHAM1416 22.225 30.162 25.4  IRB1016
 BHA168z  BHAM168 25.4 33.338 12.7  IRB128
BHA1610Z BHAM1610 25.4 33.338 15.88 
 BHA1612z  BHAM1612 25.4 33.338 19.05  IRB1212
BHA1614Z BHAM1614 25.4 33.338 22.22 IRB1214
 BHA1616z  BHAM1616 25.4 33.338 25.4  IRB1216
BHA1620Z BHAM1620 25.4 33.338 31.75 IRB1220
BHA1624Z BHAM1624 25.4 33.338 38.1 
 BHA1812z  BHAM1812 28.575 38.1 19.05  IRB1412
 BHA1816z  BHAM1816 28.575 38.1 25.4  IRB1416
 BHA1818z  BHAM1818 28.575 38.1 28.575  -
 BHA1820z  BHAM1820 28.575 38.1 31.75  IRB1420
BHA208Z BHAM208 31.75 41.275 12.7 IRB168
BHA2012Z BHAM2012 31.75 41.275 19.05 IRB1612
 BHA2016z  BHAM2016 31.75 41.275 25.4  IRB1616
BHA2020Z BHAM2020 31.75 41.275 31.75 IRB1620
BHA228Z BHAM228 34.925 44.45 12.7 IRB188
BHA2210 BHAM2210 34.925 44.45 15.88 
 BHA2212z  BHAM2212 34.925 44.45 19.05  IRB1812
 BHA2216z  BHAM2216 34.925 44.45 25.4  IRB1816
BHA2220Z BHAM2220 34.925 44.45 31.75 IRB1820
 BHA2824z  BHAM2824 44.45 57.15 38.1  IRB2424
BHA3312Z BHAM3312 52.388 64.294 19.05 
BHA3316Z BHAM3316 52.388 64.294 25.4 
BHA3324Z BHAM3324 52.388 64.294 38.1


型号 尺寸 
标准型 Fw D C 内圈型号
 YB2.5 2.5 3.969 7.144 3.969  -
YB2.5 4 3.969 7.144 6.35 
 YB34 4.762 8.731 6.35  -
 YB45 6.35 11.112 7.938  -
 YB47 6.35 11.112 11.112  -
 YB55 7.938 12.7 7.938  -
 YB64 9.525 14.288 6.35  -
 YB66 9.525 14.288 9.525  -
 YB68 9.525 14.288 12.7  -
 YB610 9.525 14.288 15.875  -
 YB78 11.112 15.875 12.7  -
YBH78 11.112 15.875 12.7 
 YB84 12.7 17.462 6.35  -
 YB86 12.7 17.462 9.525  -
 YB87 12.7 17.462 11.112  -
 YB88 12.7 17.462 12.7 IRB58
 YB810 12.7 17.462 15.875  -
 YB812 12.7 17.462 19.05  -
YBH810 12.7 19.05 15.88 
 YB98 14.288 19.05 12.7 IRB68
 YB910 14.288 19.05 15.875  -
 YB912 14.288 19.05 19.05 IRB612
 YB105 15.875 20.638 7.938  -
 YB108 15.875 20.638 12.7  IBB61-1
 YB1012 15.875 20.638 19.05  IRB612-1
YBH108 15.875 22.225 12.7 IRB68-1
 YB1112 17.462 22.225 19.05  IRB812
 YB124 19.05 25.4 6.35  -
 YB128 19.05 25.4 12.7  IRB88-1
 YB1210 19.05 25.4 15.875  IRB810-1
 YB1212 19.05 25.4 19.05  IRB812-1
 YB136 20.638 26.988 9.525  -
 YB138 20.638 26.988 12.7  IRB98
YBH1310 20.638 28.575 15.88 IRB910
YBH1312 20.638 28.575 19.05 IRB912
 YB148 22.225 28.575 12.7  IRB108
 YB1412 22.225 28.575 19.05  IRB1012
 YB1416 22.225 28.575 25.4  IRB1016
YBH1412 22.225 30.162 19.05 IRB1012
 YB168 25.4 31.75 12.7  IRB128
 YB1612 25.4 31.75 19.05  IRB1212
 YB1616 25.4 31.75 25.4  IRB1216
YBH168 25.4 33.338 12.7 IRB128
YBH1612 25.4 33.338 19.05 IRB1212
YBH1616 25.4 33.338 25.4 IRB1216
 YB188 28.575 34.925 12.7  IRB148
 YB1812 28.575 34.925 19.05  IRB1412
 YB1816 28.575 34.925 25.4  IRB1416
 YB1910 30.162 38.1 15.875  -
 YB2010 31.75 38.1 15.875  IRB1610
 YB2012 31.75 38.1 19.05  IRB1612
 YB2016 31.75 38.1 25.4  IRB1616
 YB2018 31.75 38.1 28.575  -
YB2020 31.75 38.1 31.75 IRB1620
 YB228 34.925 41.275 12.7  IRB188
 YB2212 34.925 41.275 19.05  IRB1812
 YB2220 34.925 41.275 31.75  IRB1820
YB246 38.1 47.625 9.52 
 YB248 38.1 47.625 12.7  -
 YB2414 38.1 47.625 22.225  IRB2014
 YB2416 38.1 47.625 25.4  IRB2016
 YB2420 38.1 47.625 31.75  IRB2020
 YB2610 41.275 50.8 15.875  IRB2210
 YB2816 44.45 53.975 25.4  IRB2416
 YB3012 47.625 57.15 19.05  -
YB3216 50.8 60.325 25.4 IRB2616


型号 寸法(mm)
d F B
YTL48 4 8 8
YTL59 5 9 9
YT810 8 15 10
YT912 9 16 12
YTL1210 12 16 10
YT1212 12 19 12
YT1715 17 24 15
YT1725 17 24 25
YT2015 20 27 15
YT2025 20 27 25
YT202820 20 28 20
YT2116 21 29 16
YT2120 21 29 20
YT223016 22 30 16
YT223020 22 30 20
YT2428 24 31 28
YT243216 24 32 16
YT243220 24 32 20
YTL2526 25 32 26
YT2510 25 33 10
YT2520 25 33 15
YT2525 25 33 20
YT2820 25 33 25
YT2920 26 34 16
YT3220 26 34 20
YT3720 28 37 20
YT4015 29 38 20
YT4025 32 42 20
YT4520 37 47 20
YT4525 40 50 15

 

 

型号 寸法(mm)
d F B
IRT710 7 10 10.5
IRT712 7 10 12.5
IRT715 7 10 15.5
IRT810 8 12 10.5
IRT812 8 12 12.5
IRT815 8 12 15.5
IRT1012 10 13 12.5
IRT1012-2 10 14 12.5
IRT1016-2 10 14 16.5
IRT1020-2 10 14 20.5
IRT1010-1 10 15 10.5
IRT1012-1 10 15 12.5
IRT1015-1 10 15 15.5
IRT1020-1 10 15 20.5
IRT1025-1 10 15 25.5
IRT1212 12 15 12.5
IRT1216 12 15 16.5
IRT1222 12 15 22.5
IRT1212-1 12 16 12.5
IRT1216-1 12 16 16.5
IRT1220-1 12 16 20.5
IRT1222-1 12 16 22.5
IRT1215-2 12 17 15.5
IRT1220-2 12 17 20.5
IRT1225-2 12 17 25.5
IRT1512 15 18 12.5
IRT1513 15 18 13.5
IRT1515 15 18 15.5
IRT1516 15 18 16.5
IRT1517 15 18 17.5
IRT1519 15 18 19.5
IRT1520 15 18 20.5
IRT1525 15 18 25.5
IRT1516-1 15 19 16.5
IRT1520-1 15 19 20.5
IRT1515-2 15 20 15.5
IRT1520-2 15 20 20.5
IRT1525-2 15 20 25.5
IRT1530-2 15 20 30.5
IRT1716 17 20 16.5
IRT1720 17 20 20.5
IRT1730 17 20 30.5
IRT1716-1 17 21 16.5
IRT1720-1 17 21 20.5
IRT1710-2 17 22 10.5
IRT1715-2 17 22 15.5
IRT1716-2 17 22 16.5
IRT1720-2 17 22 20.5
IRT1725-2 17 22 25.5
IRT1730-2 17 22 30.5
IRT2016 20 24 16.5
IRT2020 20 24 20.5
IRT2028 20 24 28.5
IRT2010-1 20 25 10.5
IRT2015-1 20 25 15.5
IRT2020-1 20 25 20.5
IRT2025-1 20 25 25.5
IRT2026-1 20 25 26.5
IRT2030-1 20 25 30.5
IRT2038-1 20 25 38.5
IRT2216 22 26 16.5
IRT2220 22 26 20.5
IRT2220-1 22 28 20.5
IRT2230-1 22 28 30.5
IRT2520 25 29 20.5
IRT2530 25 29 30.5
IRT2515-1 25 30 15.5
IRT2520-1 25 30 20.5
IRT2525-1 25 30 25.5
IRT2526-1 25 30 26.5
IRT2530-1 25 30 30.5
IRT2538-1 25 30 38.5
IRT2820 28 32 20.5
IRT2830 28 32 30.5
IRT3012 30 35 12.5
IRT3015 30 35 15.5
IRT3020 30 35 20.5
IRT3025 30 35 25.5
IRT3030 30 35 30.5
IRT3220 32 37 20.5
IRT3230 32 37 30.5
IRT3215-1 32 38 15.5
IRT3220-1 32 38 20.5
IRT3225-1 32 38 25.5
IRT3230-1 32 38 30.5
IRT3245-1 32 38 45.5
IRT3515 35 40 15.5
IRT3520 35 40 20.5
IRT3525 35 40 25.5
IRT3530 35 40 30.5
IRT3540 35 40 40.5
IRT4020 40 45 20.5
IRT4025 40 45 25.5
IRT4030 40 45 30.5
IRT4040 40 45 40.5
IRT4512 45 50 12.5
IRT4515 45 50 15.5
IRT4520 45 50 20.5
IRT4525 45 50 25.5
IRT4530 45 50 30.5
IRT4540 45 50 40.5
IRT4545 45 50 45.5
IRT5020-1 50 55 20.5
IRT5025-1 50 55 25.5
IRT5030-1 50 55 30.5
IRT5040-1 50 55 40.5
IRT5045-1 50 55 45.5
IRT5050-1 50 55 50.5
IRT5025 50 60 25.5
IRT5030 50 60 30.5
IRT5040 50 60 40.5
IRT5045 50 60 45.5
IRT5050 50 60 50.5
IRT5212 52 62 12.5
IRT5525 55 65 25.5
IRT5530 55 65 30.5
IRT5545 55 65 45.5

IRT5550 55 65 50.5
IRT6025 60 70 25.5
IRT6030 60 70 30.5
IRT6040 60 70 40.5
IRT6050 60 70 50.5
 


 

 

 • IKO 平面滚子轴承IKO 平面滚子轴承
  IKO平面滚子轴承是在精密底座上装入滚子做高精度无限直线运动的直线运动装置。额定负荷大,刚性高,即使承载重负荷和变动负荷弹性变位里也小,能获得顺畅的直线运动。在经精密磨削加工成的平面度极高的底座上装入高精度的滚子,所以刚性和精度都非常高。此外,装配高度可选择到2UM,故即使是使用多个也能均匀地分担负
 • IKO 平面滚针轴承IKO 平面滚针轴承
  IKO平面滚针轴承是将高精度加工的保持器与高精度滚子组合,断面高度极低的直线运动装置。分为单列平面滚针轴承和复列直角平面滚针轴承。保持器有铜制型与合成树脂型两种。具备运作顺畅、噪音小、额定荷重大、操作便利、优越转动引导等特征。
 • IKO 滚子从动轴承IKO 滚子从动轴承
  IKO滚子从动轴承在厚壁外圈中装入针状滚子,是设计用于外圈旋转的轴承。为了能直接与对方滑轨面接触使用,滚子从动轴承的外圈外径备有球面和圆柱面,球面外圈的轴承可缓和因安装误差带来的不均等的负荷,而圆柱外圈的轴承与对方滑轨面的接触面积大,适合于大负载负荷或低硬度的滑轨面。
 • IKO 凸轮从动轴承IKO 凸轮从动轴承
  IKO凸轮从动轴承是在厚壁外圈中装入针状滚子且带杆端的轴承,是为外圈旋转用而设计的,磨擦系数小,旋转性能优异的轴承。为了有效增加负载域,此款轴承的径向间隙设计得比一般滚针轴承小,因而,能减缓冲击负荷,获得稳定的长寿命。杆端经过螺纹加工或分级加工,安装方便。 标准凸轮从动轴承是凸轮人动轴承的基本型号。
 • IKO 车削型、自润滑车削型、分离型带保持架滚针轴承IKO 车削型、自润滑车削型、分离型带保持架滚针轴承
  车削型滚针轴承是断面高度小额定负荷大的轴承。外圈具有稳定的刚性,即便是轻型合金等的轴孔也可方便地使用。有公制系列和英制系列,两种系列又都有附带保持架的形式和满滚子形式,可选择与重负荷、高速及低速旋转等各种条件相适宜的轴承。此外,又分无内圈的和附带内圈的,无内圈的将轴作为轨道面使用的话可进行袖珍型设计。
 • IKO 推力轴承IKO 推力轴承
  IKO推力轴承是经精密加工的保持架与滚子搭配,能在小空间里使用,而且具备承受重负载能力的高刚性轴承。此款轴承有使用针状滚子的推力滚针轴承与使用圆柱滚子的推力滚子轴承及各种轨道轮,可根据工作条件选用。如果机械的轴承安装面经过热处理和磨削精加工能作为轨道在使用,则可不要轨道轮,可更加小型化。也适应高速旋转和变动重负荷,因而适合于汽车的驱动机械、机床、高压泵等要求高精度的部位。
 • IKO 通用滚针、连杆用滚针与保持架组件IKO 通用滚针、连杆用滚针与保持架组件
  通用滚针与保持架组件是由特殊形状的高刚性和高精度保持架精确导向针状滚子,旋转性能优异的轴承。这种通用滚针与保持架组件装入并保持直径的相互公差非常小的针状滚子,作为轨道面与经过热处理和磨削精加工的轴和轴孔搭配的话,可充分利用轨道面的加工精度,在窄小空间内使用。此外,润滑剂的保持容量大,轻量且高刚性,能充分经受高速旋转、冲击负荷等苛刻的工作条件,使用范围广。
 • IKO 内圈IKO 内圈
  IKO内圈分冲压外圈型滚针轴承用内圈和通用内圈,双方都有各种尺寸,轴沿轴向移动时,或与轴承邻接使用密封热片时可选用宽幅内圈。内圈也可作为衬套使用,无需再加工,可节省成本。内圈是热处理后经高精度磨削加工而成,通常,针状滚子轴承是将经过热处理和磨削精加工后的轴作为轨道面使用,如果轴的表面无法加工到规定的硬度或光洁度时,使用该内圈。
 • IKO 复合型滚针轴承IKO 复合型滚针轴承
  IKO复合型滚针轴承是径向轴承部搭配带保持架的滚针轴承,推力轴承部搭配推力滚珠轴承或推力滚子轴承的轴承,容积小经济性好,能同时承受径向负荷和轴向负荷。广泛用于机床、纺织机械及产业机械。附带角接触推力球轴承的滚针轴承是附带保持架的滚针轴承与角接触推力球轴承搭配,主要尺寸依据ISO标准的国际尺寸系列59,可同时承受大径向负荷和单向的轴向负荷。轴向负荷达到径向负荷的25%以上时,径向负荷作用于角接触推力球轴承会影响轴承寿命,需要充分考虑这一负荷关系。附带三点接触型球轴承的滚针轴承能在高速旋转条件下同时承受大径向负荷和双向的轴向负荷。内圈在球轨道面的中央分离,双方没有互换性,故安装于轴时按轴向拧紧。此款轴承的轴向间隙为0.1~0.3mm左右,负荷关系与NATA59相同,要考虑到轴向负荷应控制在径向负荷的25%以下。
 • IKO 滚针轴承部件IKO 滚针轴承部件
  IKO滚针轴承用挡圈是针对一般挡圈大多无法使用的滚针轴承而特别设计的产品,是一种断面高度低,刚性高的挡圈。材质使用弹簧钢。这种挡圈分为轴用和孔用,用于纵横轴承定位使其不在轴向移动。滚针轴承用挡圈用此款挡圈限制滚针保持架组的轴向移动时,推荐在挡圈与滚针保持架组件之间使用隔片。但如果转速较低时,隔片可以

2017-12-23 16:06:15